Menu

raindrops

Nasycalnia Lipa

nasycalnia                              

Jako nieliczny zakład który pozostał w nienaruszonym niemal stanie, a można powiedzieć, że nawet wyładniał. Od zawsze był odkąd pamięć najstarszych mieszkańców Lipy sięga.

Nasycalnia Podkładów w Lipie ( tak kiedyś nazwany) to zakład pracy z tradycjami sięgającymi okresu międzywojennego. Początek działalności datuje się od roku 1938. Zakład od początku istnienia zajmował się głównie impregnacją drewna dla potrzeb kolei i przemysłu.

„Nie będzie nas będzie las”

las       

Od marca 2014 roku nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie stalowowolskim przejęło Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli . Od tej daty dawni leśniczy tzw „od chłopskich” nie są już władni odbierać wycinkę prywatnych lasów.

Działka mała Lipa Zdrój

dzialka LZ  

Ileż to głów przejeżdżających odwracało się a ileż pytań kołatało się było pod onymi sklepieniami mózgowi przez ostatnie miesiące. Cóż tam takiego się dzieje? Kiedyś zarośnięte podmokłe zaśmiecone przez włościan okolicznych miejsce zostało wycięte z chwastów, nieco odwodnione. Potem zaś gruzu nawieziono, a na koniec ziemi kopy nieprzebrane z maszynami przez rok zaległy.

WITAMY !!!

Po dłuższym czasie nieobecności witamy ponownie teraz jako portal Lipy. Postaramy się publikować to co was interesuje licząc na wasze zaangażowanie nie tylko w komentarzach.

 

BROSZURKA

Czy mnie jeszcze pamiętasz???     Numer archiwalny gazetki - tak wyglądała w "papierze".