Menu

raindrops

Walne Zebranie Nadzwyczajne Lipa Zdrój

Zarząd Lipa Zdrój zwołuje Walne zebranie nadzwyczajne na dzień 05 czerwca 2015 r na godz 20,00 

Program;

Podjęcie decyzji w sprawie warunków użyczenia części działki pod inwestycję domu zdrojowego.

JUTRO OFERTA INWESTYCYCJNA

W związku z zerowym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów budową zakładu leczniczego zmuszeni jesteśmy przedłożyć ofertę publiczną.

ODPOWIEDŻ MON

Poniżej skan pisma odpowiedzi MON-u na moje pismo w sprawie pomocy w organizacji "Skweru pamięci poligonu Lipa."